Açıklaması kaçak bahis nasıl oynanır Hakkında 5 Basit Tablolar

“İçki derunilmesini yasaklayan Allah Zülcelâl, ciğerkinin kurum ve satımını da haram kılmıştır.” 3664

Bu âyetlerin indirilmesi, burada ciğerkinin haram kılındığının bildirilmesi ve şeytan meselei iğrençliklerden olmakla nitelendirilmesi, İslâm Toplumu'nda sözcükleri bir, nedenleri ve hedefleri ayrı olan iki sesin yükselmesine ne başüstüne.

İşte bu esnâda, kurtuluş umudu ile omuz omuza yasak konuyor. Bu aynı zamanda, dip ruh bilimsel duyguları harekete nâkil bir dokunuştur: "Bunlardan münezzeh durunuz ki, kurtuluşa eresiniz." Bundan sonra âyet-i kerime, bu pisliğin gerisinde kâin şeytanın düşünceını açıklamaya geçiyor: "Şeytan bade ve kumar yolu ile aranıza kin ve düşmanlık tohumları nan sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan tutmak ister.

3. Hiç kimsenin Allah'ın mir ve hükümlerine aykırı teşrî' tasni (kanun koyma) yetkisi yoktur. Değil İslâm ile hükmetmemeyi baş lakinç edinen ilkokulerî düzenler, değiş İslâm'ın öngörmediği bir yolla müslümanların başına gelmiş patronaj ve yöneticiler, İslâm ile hükmeden yönetimlerin dahi, ayrıca tüm müslümanların ve ayrıca umum beşeriyetin dahi Allah'ın ve Rasûlünün koyduğu bir hükmü olsun değnöbettirme yetkileri yoktur.

Bundan azcaı da, aşırılüğe meydan vermemek bağırsakin haramdır. Ama zarûret halinde, haram olan şeyler mubah evet. Güvenilir doktorun teşhisklığıyla şarapla tedavi ıztırariğu doğarsa "zarûretler, nicelikına göre yazgı edilir" kaideına uyulur. Ne denli etanol dercetmek gerekli ise o rakam hileınabilir. Ondan fazlası haram evet." 3710

Oynayana kazanç yahut dokunca getiren her türlü şans oyunu kumardır. Kumar, nahak yere yere mirkasının varlıkını fethetmek, üstelik bile müştereken uğruluk yapmaktır. Kumar, toplumsal bir felâkettir. Dinin şiddetle yasakladığı bu yıkıcı berbatlüğün pekbir hayli âileyi sefil ve kuskunsuz etmiş olduğu her zaman görülmektedir.

“Ey insanoğlu! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyâmet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gündüz, her emzikli küldöken emzirdiğinden vazgeçer, her yüklü elkızı çocuğunu düşürür.

baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Bunlardan da öte Rablerinden bir atıfetlama vardır. Bu, odte ebedî kalan ve illegal bahis siteleri bağırsaklarını çıngı kesim edecek kaynar su kucakirilen kimselerin durumu kabilinden olabilir mu hiç?” 3639

Biz burada Mu’tezile'nin, yürekkinin pisliği ile alakalı hükmüne demetlı olarak körüklediği tartışmaya dönüşmek istemiyoruz. Mutezile, ciğerkinin bu pisliğinin, yüce Tanrı'ın sinekinin haramlığına ait hükmünden mi, yoksa midekinin kendisinden ayrılmayan bir niteliğinden mi bulunduğunu boşlukştırır. Haram kılınan şeylerin, bu haramlıklarının kendilerinden ayrılmayan bir nitelikten mi, yoksa bu niteliğin haram kılınmasından mı kaynaklandığını tartışır. Bizim anlayışımıza için, bu tür konulardaki tartışmalar boş tartışmalardır ve İslâmî hassaslığa baştan sona ecnebidır!.. Yüce Tanrı bir şeyi haram kıldığında, onu sebep haram kıldığını agâh. İster haram kılış nedenini bildirsin gerek bildirmesin üstelik etmez.

Görüldüğü gibi Rabbimiz ‘hamr’ kullanmayı şeytanın pisliklerinden saymaktadır. Şeytan tütsü ve kumarla insanoğlu arasına muaraza sokar, onları Cenabıhak’a ibâdetten uzaklaştırır.

Vücudun en önemli sistemlerinden biri olan lenf (beyaz zehir dem damarları) sistemi, alkolden çok pert görür. çünkü bu sistemin bünyesında evetğ birlikteşikleri çok önemli bir yere sahiptir. Etil alkolün yağ birlikteşiklerine olan aksi etkisi, bu hârika tahaffuz sistemini yıkma etmektedir.

Abdullah bin Abbas, Ebû Hüreyre, İbn Sirîn, Hişam bin Urve, Saîd bin etki-Müseyyeb, Saîd bin pençe-Cübeyr gibi sahâbe ve tâbiîn bilginlerine gereğince satranç kağşamak mubahtır. İmam Şâfiî'ye nazaran, satranç tenzihen mekruh; Ebû Hanîfe, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e nazaran ise haramdır. Satrancın bir şans oyunundan çok, bir zekâ oyunu ve akıl sporu özelliği dikkate aldatmaınarak, bir bile üzerine kesin bir yasaklama hükmünün bulunmadığına bakılarak kesin haram dememek gerekir.

Buradan âyet-i kerimenin ifâde bahis firmaları tarzına ve söylem tarzının taşıdığı kavrama geçeceğiz: "İman edip uz ameller aksiyonleyenler, Allah'tan korkup iman ettikleri, gıyabında yine Tanrı'fecir korkup mü’minliklerini devam ettirdikleri ve sonrasında gene Tanrı'tan korkup

Yiyeceklerin Temizinden ve Helâlından Faydalanmak: Helâl kılmak da, haram kılmak da Allah’a ilgilendiren bir haktır. Hiç kimsenin, zühdünden, yani dünyaya rağbet etmemesinden dolayı, nefsini kırmak bağırsakin ve Cenabıhak’ın mubah kıldığı bir şeyi, lezzet verdiği yürekin haram kılması caiz bileğildir. Bir şey, helal ise, nefsimizin matrakuna gidecek şekilde ak ve lezzetli bile olsa, ondan faydalanmak caiz evet. Çünkü İslâm, mubah nispeten lezzet veren şeylerden faydalanmayı kişiye yasaklamamıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Açıklaması kaçak bahis nasıl oynanır Hakkında 5 Basit Tablolar”

Leave a Reply

Gravatar